آیا میتوانم از مدل سه بعدی را خودم بسازم؟

بله، میتوانید مدل سه بعدی را خودتان بسازید و در پنل بارگزاری کنید. در این صورت هیچ هزینه ای بابت ساخت مدل سه بعدی نمی­پردازید.