در صورت اتمام حساب کاربری چه اتفاقی برای مدل های سه بعدی داخل آن می افتد؟

همه مدل های سه بعدی در اکانت شما باقی می ماند ولی به حالت private در می آیند و لینک های embed  روی آن دیگر کار نمی کنند.