ساخت مدل سه بعدی توسط پلیگان چقدر طول میکشد؟

این زمان بستگی به ترافیک کاری ما دارد. ما تحویل مدل سه بعدی را حداکثر 7 روز از زمان پرداخت هزینه تضمین میکنیم.